Văn Học - Phật Giáo

Chuyện người ăn trộm xoài (Tiền thân Ambacora)

Thời gian: 18/03/2016 | Tác giả: Tu Bi Tam
  Chuyện này do bậc Ðạo sư kể tại Kỳ Viên về một ông già trông coi các trái xoài.

Nói ác khẩu bị đọa làm khỉ

Thời gian: 29/08/2018 | Tác giả: Tu Bi Tâm
Đây là câu chuyện Đức Phật dạy về việc Ác Khẩu và quả báo của nó: Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La Môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có sinh được đứa con trai hay con gái nào không? Nhưng họ vô cùng thất vọng nghe thầy bói trả lời rằng suốt đời họ sẽ không có con.