Luận Văn - Tham Luận

Đức vua, phật hoàng Trần Nhân Tông

Thời gian: 19/08/2016 | Tác giả: Tu Bi Tam
 Trong diễn văn của Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại buổi khai mạc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, sáng ngày 14.5.2008 đã khẳng định:

Tìm hiểu thể tài ngôn ngữ trong kinh tạng Phật giáo

Thời gian: 16/10/2014 | Tác giả: Tu Bi Tâm
 Ngày  nay,  Phật  ngữ,  Pháp  ngữ  thực  sự  đã  đóng  góp  nhiều  vào  kho  tàng  ngôn  ngữ  thế  giới,  làm  phong  phú  cho  kho  tàng  ngôn  ngữ  nhân  loại,  hướng  con  người  đến  những  giá  trị  tinh  thần  cao  đẹp.  Con  người  tự  kiến  tạo  cuộc  sống  hạnh  phúc  cho  mình  và  người  bằng  những  lời  nói  từ  ái,  hài  hoà,  không  dùng  lời  nói  ác  gây  tổn  thương,  đau  khổ,  thù  hận  cho  người

Phật giáo và môi sinh

Thời gian: 16/10/2014 | Tác giả: Nguyen Trung
 Trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Phật đản PL.2558-Vesak 2014 tổ chức tại TT. Huế vừa qua