Kinh Luật - Luận

Thiền sư và tên trộm

Thời gian: 06/08/2015 | Tác giả: Sưu tầm
Thiền sư Ryokan sống cuộc đời đơn giản nhất trong một căn chòi nhỏ dưới chân núi. Buổi tối nọ, một tên trộm vào chòi và khám phá ra rằng… chẳng có gì trong đó để trộm.

Vì hạnh phúc an lạc cho mọi người

Thời gian: 06/08/2015 | Tác giả: Đăng Nguyễn

Đức Phật nói: Chúng sinh bị trầm luân trong bể khổ luân hồi. Bể khổ đó không phải là bể nước mặn. Nếu bể khổ là nước mặn thì chỉ cần lên núi ở tức khỏi bị khổ, khỏi bị trầm luân.

Tầm điều, an lạc đến

Thời gian: 23/10/2014 | Tác giả: Nguyen Trung
  Kinh Pháp Cú có câu nói phản ánh sự chứng nghiệm rốt ráo của Đức Phật về tâm – sự diễn biến phức tạp của tâm trước lúc giác ngộ và sự an tịnh tuyệt đối của tâm thức sau khi Ngài ngộ đạo – nhờ quá trình rèn luyện và điều phục tự nội:

Tấm lòng rộng mở Phát sinh trạng thái Bồ Tát

Thời gian: 17/08/2016 | Tác giả: Tu Bi Tam
  Nghi lễ để phát sinh lòng vị tha ao ước được giác ngộ là một nghi lễ đơn giản. Mục đích của nó là xác nhận và làm vững chắc khao khát đạt tới Cõi Phật của chúng ta vì lợi ích của mọi sinh linh. Sự xác nhận này rất cần thiết cho việc nâng cao luyện tập lòng từ bi

Biết đủ thì an lành, cầu cạnh sinh khổ lụy

Thời gian: 17/08/2016 | Tác giả: Tu Bi Tam
  Thuở nọ có một thanh niên tên là Ni-ga-ma Ti-xa (Nigama Tissa), sinh trưởng tại một thị trấn cách thành Xá-vệ không xa, xuất gia theo Phật, gia nhập Tăng đoàn.

Chánh tín nhân quả phá trừ mê tín

Thời gian: 19/08/2016 | Tác giả: Tu Bi Tam
Ðạo Phật chủ trương lấy nhân quả làm nền tảng của sự sống để phản ảnh mọi lẽ thật hư trong cuộc đời này bằng ánh sáng trí tuệ, nhằm thấu suốt  nguyên lý thế gian.