Giới Thiệu Sách

Kinh doanh và Đức Phật Thịnh đạt bằng thiện nghiệp

Thời gian: 18/03/2016 | Tác giả: Tu Bi Tam
 Cuốn sách “Kinh doanh và Đức Phật – Thịnh đạt bằng thiện nghiệp” của tác giả Lioyd Field đã lý giải được phần nào cách suy nghĩ mới cho mọi hoạt động trong đó có lĩnh vực kinh doanh.

Làm thế nào để trở thành một người tốt

Thời gian: 19/03/2016 | Tác giả: Tu Bi Tam
Quyển sách nầy nhằm giải đáp một phần nào những thắc mắc trên qua kinh nghiệm bản thân của người viết... HT Thích Như Điển

Dõi bước Huyền Trang ghi chép hành trình tu tập

Thời gian: 19/03/2016 | Tác giả: Tu Bi Tam
Sách được các sư cô Thiền viện Viên Chiếu lược dịch, biên soạn từ nhiều nguồn tư liệu, chủ yếu là tư liệu chữ Hán, tiếng Anh, giúp người đọc hiểu thêm con đường tu tập của pháp sư Huyền Trang

Sách khảo cứu diện mạo 100 ngôi đình Việt Nam tái bản lần ba

Thời gian: 16/10/2014 | Tác giả: Tu Bi Tam
 Cuốn “Đình Việt Nam” của GS Hà Văn Tấn và nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Kự giới thiệu 100 ngôi đình thuộc 58 trên 63 tỉnh, thành trong cả nước, qua đó tái hiện một phần lịch sử – văn hóa của người Việt.